SERBEST BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler tsrmbaku@serenas.com.tr adresine gönderilmelidir. Elden teslim yoluyla gelenler kabul edilmeyecektir. Serbest bildiriler sözel ve poster olarak kabul edilecektir. Yazarların kendi öncelikli seçimi sistemde işaretlenmelidir.
2. Proje öneri ve serbest bildiri özetleri 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
3. Proje öneri ve bildiri göndermede kullanılacak yazı karakteri Times New Roman olup, 12 puntodur.
4. Özetlerin başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
8. Yapılan göndermeler özetin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
9. Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
10. Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
11. İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.
12. Serbest bildiriler için 5 dakika konuşma, en fazla 7 slayt hazırlanacaktır.

SERBEST BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ

Son bildiri özeti gönderme tarihi 15 Nisan 2018 dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sunumlar hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim tarihinden itibaren yapılacaktır. Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize 23 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.

Telefon : +90 (216) 594 58 26

“Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız için tsrmbaku@serenas.com.tr adresine başvurunuz”.