Değerli Meskektaşlarımız,

TSRM olarak kardeş ülke Azerbaycan’da infertilite ve endoskopi ile ilgili çok ilgi çekeceğine inandığımız bir sempozyum ve iki ayrı kurs düzenlemek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.

Alanında en üst düzeyde uzman bir kadroyla hem Azerbaycan hem Türkiye’den katılacak doktorlar ve ayrıca uluslararası katılımcılara en güncel bilgileri ulaştırıp ovulasyon indüsiyonu ve histeroskopi gibi iki önemli alanda sertifikalı kurslar gerçekleştireceğiz. Sempozyumda infertilitedeki yenilikler tartışılacak ve net mesajlar verilecek.

Hepinizi güzel Bakü’de ki bu etkinliğe bekliyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Dəyərli Həmkarlarımız,

TSRM olaraq qardaş ölkə Türkiyə’dən iştirak edəcək həkimlərimiz ilə bərabər infertilitə və endoskopiya ilə əlaqədar çox maraq çəkəcəyinə inandığımız bir simpozium və iki ayrı kurs təşkil etmək bizi son dərəcə xoşbəxt edir.

Sahəsində ən yüksək səviyyədə mütəxəssis bir heyətlə həm Azərbaycan həm Türkiyə’dən qatılacaq həkimlər və ayrıca beynəlxalq iştirakçılara ən aktual məlumatları çatdırıb ovulyasiya indüsyonu və histereskopi kimi iki əhəmiyyətli sahədə sertifikatlı kurslar gerçəkləşdirəcəyik. Simpoziumda infertildə olan yeniliklər müzakirə olunacaq və aydın mesajlar veriləcək.

Hamınızı gözəl Bakı’dakı bu toplantıya gözləyirik.

Sayğılarımla.

Prof. Dr. Mehman Hamzayev